Miljøet i sentrum

Like viktig som å gjøre kundene mer effektive er ABB opptatt av å levere produkter som minsker miljøpåvirkningen.

I vår del av ABB som i hovedsak handler om detaljer innen produkter, ser vi en økende interesse for produktenes energibruk, levetid og mulighet for resirkulering. Resirkulering reguleres av forskrifter og som lovlydige borgere forventer vi at alle forholder seg til disse. Når det gjelder energiforbruk og levetid er saken litt annerledes. Her er det i større grad opp til de involverte parter og avgjøre hva som skal vektlegges. ABB har, særlig for de energikrevende produkter, søkt å produsere materiell som gagner både bruker og samfunnet. For å gjøre dette om til forståelig språk
skal vi nevne noen eksempler.

Smartbolig:
Et kjent begrep hvor en av energibesparelsene ligger i lys- og varmestyring med mulighet for varmesenkning på nattetid, i arbeidstid og ikke minst under ferien. Dette kan programmeres inn på forhånd, slik at du som bruker ikke trenger huske hva du skal gjøre til enhver tid. Dette gjelder ikke minst utkobling av brannpotensielle apparater, som kaffetrakter, strykejern og TV når ingen er tilstede i boligen.

Motor:
Det leveres og driftes et uttallig antall motorer i Norge og verden døgnet rundt. Elektriske motorer står for mer enn 65% av all energiforbruk i industrien. Og det sier seg selv at velger alle en motor med litt høyere virkningsgrad vil energibesparelsen bli enorm. Her har vi mange eksempler nevnt på våre websider. Vårt mål i 2010 er å ti doble salget av energisparende motorer, med 2 % bedre virkningsgrad.

Instrumentering:
ABB har en lang rekke mengdemålere som brukes blant annet til å måle vannforbruk hos vannverket. Nøyaktigheten på disse produktene er av stor betydning når man skal regne ut vannmengde, og hvor mye som forsvinner underveis. Det finnes også vannmålere med dagens elektroniske utvikling, hvor produktet graves ned i bakken, og du slipper utgraving av dyre kummer og grøfter. Vann er ikke et tema i Norge i dag, men i andre land. I fremtiden vil dette antagelig, i høyeste grad, være på dagsordenen også i Norge.


  •   Avbryt
  • Del
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • E-post
  •   Avbryt

  Dine preferanser:

  Kontaktperson for Norge

  seitp329 6b8078f90bc52afcc125723a002fe911