Business OnLine

Hurtigmeny - trykk på linkene (dvs. overskriftene) og du hopper til ønsket kapittel.

Oppstart

Rask

Ordre

Produktdata

Verktøy

Støtte

B2B


Samarbeid
Business OnLine er en direkte kanal mellom ABB Automasjonsprodukter og våre kunder. Business OnLine muliggjør et tettere samarbeid gjennom hele verdikjeden ved bl.a. søkemuligheter for produkter, kontroll av priser, sjekke status på ordre, tilgjengelighet etc. På denne måten kan alle diskusjoner bygge på korrekt informasjon. Du har alltid direkte tilgang når du har behov, uansett tid på døgnet eller dag i uken. Via Business OnLine er det også enkelt å be om tilbud eller komme i kontakt med ABB personell. Ta en titt på våre Business OnLine sider her: http://online.abb.com/bol• Total kontroll 24 timer i døgnet
• Se dine priser og leveringstider
• Enkel i bruk med "pop-up" menyer og hjelpetekster
• Direkte brukerstøtte og kundekontakt


Oppstart


Få tilgang
Tilgang til Business OnLine får du ved å spørre din lokale ABB kontakt. Dine brukerdata er lagret på en sikker måte, og brukes kun i business-sammenheng. Ved første innlogging vil du bli spurt om å endre ditt passord til en personlig kode. Autorisasjon til å registrere nye brukere på ditt firma kan gis for å forenkle din hverdag.

Rollebasert profil
Funksjonalitet og tilgjengelig informasjon er basert på din rolle. Din rolle eller grad bestemmes sammen med din lokale ABB kontakt. Dine personlige data kan endres av deg selv etter behov. Glemmer eller mister du ditt passord, sender vi et midlertidig passord til din registerte mail-adresse.


Raskt


Multiple produktregistrering
Denne funksjonen hjelper til med å fylle inn mange produktnummer på en hurtig måte. Identnummere kan fortløpende tastes inn i et skjema, eller du kan klippe og lime inn tabeller fra excel eller tekstfiler. Systemet vil automatisk sjekke om identnumrene er gyldige.

Pop-up menyer og hjelpetekster
Flere av funksjonene i systemet har en "pop-up" meny som hjelper deg å forstå bruken eller gir deg tips. Mange av funkjsonene er beskrevet med hjelpetekster. Disse kan du få frem med enkle tastetrykk.

Hurtigvalg
I hurtigvalgseksjonen har vi samlet de mest brukte funksjonene, slik at du enkelt kan komme i gang med dagens gjøremål. Alle disse funksjonene ligger detaljert beskrevet flere steder i Business OnLine.


Ordre


Tilgjengelighet og pris
Du kan sjekke tilgjengelighet og pris på ett eller flere produkter om gangen. Prisen som vises er i henhold til den avtale du har med ABB. Tilgjengelighet er etter antall fysisk på lager i Norge, dato for påfylling av lager eller ledetid (hvor lang tid det tar å skaffe varen).

Tilpasset handleliste
Handlelisten er tilpasset ditt og ABB sitt behov for informasjon. Og vil danne basisgrunnlag for videre behandling i systemet. Handlelisten har flere felter som automatisk fylles ut, men som også kan endres etter behov. Handlelisten kan lagres for senere kopiering og bruk i andre bestillinger.

Tilfør dine tekniske data
Business OnLine tillater at du påfører dine spesifikke identnumre etter behov. Du kan også ha forskjellige leveringsadresser pr. ordrelinje.

Bekreftelser og status
Umiddelbart etter plassering av ordre får du status på ordrelinjene. Du kan også be om å få en ordrebekreftelse via mail. Du kan søke eller spore opp varer på alle ordre du har i systemet. Detaljert produktinformasjon og dokumentasjon er tilgjengelig via "pop-up" menyer på alle ordrelinjer. Handlelisten er laget av deg og kan kun åpnes av deg eller en annen fra ditt firma (om det er ønskelig). Handlelistene kan enkelt døpes om og brukes på nytt, eller samkjøres med andre lister i et nytt prosjekt. Handlelistene kan i tillegg samles i en komplett oversikt, og lastes ned på din PC for senere bruk.

Gjenbruk av tidligere ordre
Det er enkelt å konvertere gamle lister eller ordre til nye handlelister, og selvfølgelig justere på disse med nye ordrelinjer eller fjerne de som ikke skal være med.


Produktdata


Søk etter produkter
Søk etter produkter kan gjøres med identnumre, produktnavn, via produktstrukturtreet eller via søkeverktøyet i hurtigvalgmenyen. Parametrisk søk gir deg mulighet til å velge produkt også etter teknisk beskrivelse eller krav. Jo flere data du oppgir ved søk, jo kortere blir listen med mulige valg.

Produktdetaljer
Produkter som tilfredstiller søkedata vises i en liste, inklusiv en oversikt over de viktigste tekniske data. Komplett teknisk datablader og bilder er tilgjengelig i bakgrunnen.


Verktøy


Konfiguratorer
Business OnLine gir enkel tilgang til en lang rekke beregnings- og utvalgsverktøy som ABB har for sine produkter. Det kan også lages helt spesielle verktøy etter dine behov. Ønsker og forslag tas imot med takk.


Støtte


Kundestøtte
Ta kontakt med vår lokale ABB representant.


B2B


Business to Business.
Electronic Data Interchange –EDI- betyr elektronisk utveksling av data. Både ved å sende og motta. Dette foregår i bakgrunnen direkte mellom ditt ERP system og ABB sitt system. Det er ikke nødvendig eller påkrevet at du gjør store endringer i din prosess, og alle ansatte kan bruke sitt datasystem som før. Vi i ABB kaller denne utvekslingen av elektroniske data B2B.

Fordeler
Fordelene finnes både hos dere og hos ABB.
• Ingen manuelle ordre
• Alle ordre er korrekt
• Ingen manuell håndtering av bekreftelser, forsendelsespapirer eller faktura
• Oppdaterte produktdata og priser fra ABB begrenser antall ”feil” ordre

Fleksibelt format
Det er nødvendig at forskjellige business datasystemer kan ”snakke” med hverandre og utveksle data. Dette ivaretas ved å bruke et datasystem som er laget etter internasjonale standarder, eller som blir oppdatert jevnlig. Det er selvfølgelig mulig å lage spesialkombinasjoner og -tilkoblinger, avhengig av fleksibiliteten i involverte systemer.

Hyppige transaksjoner
Typisk transaksjon som ofte er brukt i B2B er: Sende en ordre, og motta en ordrebekreftelse. B2B gjør det mulig å motta en bekreftelse rett inn i ditt datasystem, og ikke via mail eller faks. B2B gjør det også mulig for ABB å motta ordren direkte inn i vårt datasystem, hvor leveringsprosessen starter umiddelbart. Andre hyppige prosesser er oversendelse av forsendelsespapirer og faktura på levert vare.

Kommunikasjon
Å sende og motta informasjon kan gjøres med flere typer systemer. De mest vanlige er:
• RFC (remote-function-call)
• HTTP data transfere
• FTP (File Transfere Protocol)
• IBM MQ-Series
• SMTP (Simple Mail Transfere Protocol)
• VAN (Value Added Network)

Kom i gang med B2B
B2B krever datasystemer som kan “snake” med hverandre. Det er derfor viktig at man i en tidlig fase sjekker ut om dette er mulig. Ta derfor kontakt med din lokale ABB person. Vi kan derfa koble inn de eksperter som kan kjøre prosessen videre mot et B2B samarbeid.

Kombinering av verktøy
Kombinasjon av B2B og Business OnLine skaper en bortimot komplett elektronisk prosess. Denne prosessen skreddersys i hvert enkelt tilfelle, og vil optimalisere både din og ABB sin prosess i verdikjeden. ABB samtaler gjerne om løsninger og muligheter innen denne type verktøy. Ta kontakt for videre informasjon.

  •   Avbryt
  • Del
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • E-post
  •   Avbryt

  Dine preferanser:

  Kontaktperson for Norge

  seitp329 64ae447e75c1a850c125746b0038d9eb