ABB tildelt kontrakter for 150 millioner kroner fra Hydro Aluminium

2005-05-31 - ABB er tildelt to kontrakter fra Hydro Aluminium for levering av automasjons- og kraftutstyr i forbindelse med oppgraderinger på smelteverkene i Årdal og Sunndal. Kontraktene er til sammen verdt 150 millioner kroner og leveransene vil bli utført i løpet av 2006.

- ABBs teknologi spiller en nøkkelrolle i Hydro Aluminiums oppgraderingsplaner og vi er fornøyde med å få levere dette viktige utstyret, sier viseadm. direktør Rune Finne i ABB.

ABB vil levere to likerettergrupper for å konvertere vekselstrøm til likestrøm, hver med en kapasitet på 40 kA og 1150 volt DC, samt automasjons- og kontrollsystemer for å oppgradere Hydro Aluminium Årdal. ABBs leveranse inkluderer prosjektering, produksjon, installasjon og idriftsettelse, som vil skje i løpet av 2006.

Hydro Aluminium har også inngått en kontrakt med ABB for utvidelse av et eksisterende 132 kV friluftsanlegg, to 60 kA transformator/likerettergrupper og automasjonssystemer for smelteverket i Sunndal. Denne ordren er et tillegg til tidligere ABB-leveranser på smelteverket, verdt rundt 650 millioner kroner. Arbeidet på Sunndal vil bli ferdigstilt sommeren 2006.

I tillegg til utstyrsleveransene er ABB tildelt en service- og vedlikeholdsavtale med smelteverket på Sunndal. Avtalen dekker utstyr og systemer levert til det nye smelteverket SU4 samt tidligere leveranser fra ABB. Hensikten er å øke regulariteten på smelteverket og å forenkle Hydros tilgang på ABBs totale serviceorganisasjon.

ABB tilbyr kraft- og automasjonsprodukter, i tillegg til bransjespesifikke produkter, løsninger og tjenester - til energiverk, konsumentindustrien, prosess- og olje/gassindustrien. ABB AS har ca. 1900 ansatte. Den internasjonale ABB-gruppen har 102 000 ansatte i ca. 100 land.

  •   Avbryt
  • Del
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • E-post
  •   Avbryt

  Kontakt oss

  Page information:
  • Halvor Molland
   Informasjonsdirektør
   Tlf: 22 87 46 31
   Mobil: 90 17 24 43
  • Roger Nilsen
   Leder forretningsområdet Papir og metall
   Tlf: 22 87 23 60
   Mobil: 90 82 41 24
  seitp222 fd7ab0fa8ed717c0c1257011003b3d1e