ABB leverer til Kjøpekraft Vest

2005-09-28 - ABB har signert en toårig avtale med innkjøpssammenslutningen Kjøpekraft Vest.

Ordren fra Kjøpekraft Vest innebærer levering av fordelingstransformatorer i størrelse 50-1600 KVA, produsert ved ABBs fabrikk i Steinkjer.

Kjøpekraft Vest er en innkjøpssammenslutning for utvalgte energiverk på Vestlandet på strekningen Stord - Ålesund og inkluderer følgende bedrifter: Aurland Energiverk, Luster Energiverk, Lærdal Energi, Fusa Kraftlag, Sogn og Fjordane Energi, Sognekraft, Sunnfjord Energi, Sunnhordland Kraftlag, Tafjord kraft, Årdal Energi og sist, men ikke minst BKK, som er den største aktøren, med eierinteresser i flere av de øvrige energiverkene.

Kontrakten gjelder for perioden 1. juli 2005 til 30. juni 2007, med opsjon på to nye år. Avtalen har en verdi på cirka 5-6 millioner kroner årlig.

ABB tilbyr kraft- og automasjonsprodukter, i tillegg til bransjespesifikke produkter, løsninger og tjenester - til energiverk, konsumentindustrien, prosess- og olje/gassindustrien. ABB AS har ca 1900 ansatte. Den internasjonale ABB-gruppen har 102 000 ansatte i ca 100 land.

  •   Avbryt
  • Del
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • E-post
  •   Avbryt
  ABB har inngått avtale med Kjøpekraft Vest.

  Kontakt oss

  Page information:
  seitp222 e1bde8856fe870c1c125708a0046d366