ABB bygger småkraftverk i Vindafjord

2005-01-13 - ABB har fått i oppdrag å bygge nytt småkraftverk ved Sandeid i Vindafjord kommune i Rogaland, Rødne kraftverk. Kontrakten har en verdi på 10 millioner kroner og er et viktig ledd i ABBs satsing innen småkraftverk. Oppdragsgiver er Haugaland kraft.

- Kontrakten er en milepæl i vår satsing på småkraftverk, uttaler Peer-Håkon Jensen, administrerende direktør i ABB.

Det er i Norge et potensial på rundt 10 TWh fra mindre kraftverk. 3TWh kommer fra anlegg med effekt under 1MW, 7TWh fra anlegg med effekt fra 1 til10MW.

- Innen 2010 venter vi forespørsler på 600 enheter under 1MW og på 200 enheter mellom 1MW og 10 MW, sier Jensen.

Rødne kraftverk vil få en effekt på 9,65 MW og vil bidra med ca 36 GWh ny kraft. Dette tilsvarer energiforbruket til 1800 husstander.

Kraftverket skal utnyttet et fall på 245 meter og være et rent elvekraftverk uten regulering. Elvestrekningen nedstrøms utløpet av kraftverket, har både laks og sjø-ørret. For å sikre at fisken ikke blir påført skader skal det installeres forbislippsventil, som skal hindre brå reduksjon i vannføringen når kraftstasjonen stanses. Sammen med ABBs avanserte kontrollsystemer, vil forbislippsventilen sørge for at fiskestammen ikke trues.

Byggearbeidene i forbindelse med kraftverket starter opp i nær fremtid. ABBs leveranse består av generator, transformator, apparat- og kontrollanlegg og utstyret blir levert om ett år. Kraftverket skal stå ferdig i sommeren 2006.

ABB tilbyr kraft- og automasjonsprodukter, i tillegg til bransjespesifikke produkter, løsninger og tjenester - til energiverk, konsumentindustrien, prosess- og olje/gassindustrien. ABB AS har ca. 1900 ansatte. Den internasjonale ABB-gruppen har 103 000 ansatte i ca. 100 land.

  •   Avbryt
  • Del
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • E-post
  •   Avbryt

  Kontakt oss

  Page information:
  • Ingar Hovdelien
   Direktør Kraftsystemer
   Tlf/mobil: 22 87 56 12/90 17 24 43
  • Halvor Molland
   Informasjonsdirektør
   Tlf/mobil: 66 84 31 68/90 17 24 43
  seitp222 a38d6bf0f34e8938c1256f8700318cf3