Reduksjon i SF6-utslipp raskere enn planlagt

2005-07-20 - ABB bidrar aktivt for å redusere utslipp av klimagassen SF6, som benyttes som bryte- og isolasjonsmateriale i elektriske anlegg. En nylig publisert rapport fra Ecofys viser at utslippene er redusert med 40 prosent i Europa i løpet av de ti siste årene.

Kraftindustrien bruker svovelheksafluorid (SF6) fordi gassens gode isolasjons- og slukkeegenskapene gir sikre og kompakte høyspennings- og mellomspenningsanlegg.

I perioden 1995-2005 har utslippene av SF6 i EU-landene, samt Sveits, Norge og Island, blitt redusert med 40 prosent takket være bevisst innsats fra elektrobransjen. I følge en analyse fra Capiel (The Coordinating Commitee for the Associations of Manufacturers of Industrial Electrical Switchgear and Controlgear in EU) utgjør kuttet i SF6-utslippene allerede 70 prosent av reduksjonspotensialet.

ABB i Norge produserer kompakte SF6-brytere i fabrikken i Skien, hvor ABB reduserte sine utslipp fra 2388 kilo i 2000 til 1215 kilo i 2003, i følge tall fra Statens Forurensningstilsyn. Det er dobbelt så stort kutt som bransjen er forpliktet til å gjennomføre fra 2000 til 2010. Fra 2003 til 2004 økte utslippene til 1365 kilo, men det skyldes først og fremst en betydelig omsetningsøkning. Andelen utslipp i forhold til den totale mengden av SF6-gass ABB håndterer har fortsatt å synke og er nå nede i 3,3 prosent.

ABB Skien

ABBs fabrikk i Skien går foran i arbeidet med reduksjon i utslippene av SF6-gass.

SF6 brukes i elektriske systemer som er forseglet i hele apparatets 30-40-årige livssyklus. Når anleggets levetid er omme blir gassen resirkulert og brukt på nytt. Lekkasje av SF6 fra elektriske apparater er uvanlig. Fokus ligger derfor på håndtering, da utslipp som oftest skjer under produksjon, installasjon og vedlikehold.

ABB er landets eneste produsent av brytere som bruker SF6. I samarbeid med miljømyndighetene har ABB de siste årene innført nye rutiner for sikker gasshåndtering. ABB jobber dessuten kontinuerlig sammen med internasjonale forskningsmiljøer for å finne alternativer til SF6. Så langt har man ikke funnet et alternativ med like gode egenskaper, som samtidig gir vesentlig mindre skader på miljøet.

ABB har vært en av flere aktive bidragsytere til en studie som viser at kraftdistribusjonens bidrag til den globale oppvarmingen er lav og at bruken av SF6 utgjør en enda mindre miljøtrussel enn for eksempel energitapet fra kabler, kraftlinjer og transformatorer. Studien konkluderer også med at gassisolerte brytere er vesentlig mindre miljøskadelige enn luftisolerte.

SF6 er den kraftigste av de seks klimagassene som omfattes av Kyotoprotokollen. Utslipp av én kilo SF6 har i følge IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) en oppvarmingseffekt som tilsvarerer 22200 kilo karbondioksyd (CO2). Utslipp av SF6 er imidlertid marginale i forhold til utslipp av CO2 og utgjør på verdensbasis anslagsvis mindre enn 0,1 prosent av menneskets totale bidrag til drivhuseffekten.

  •   Avbryt
  • Del
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • E-post
  •   Avbryt

  Kontakt oss

  Page information:
  • Thor Endre
   Sustainability Controller
   Tlf. 35582219. Mob. 90849364.
  • Halvor Molland
   Informasjonsdirektør
   Tlf. 22874631. Mob. 90172443.
  seitp222 991e9f8e57343d41c125704300463762