Valhall Flanke Vest – industrisamarbeid som skaper fremtidens offshore-operasjoner

2018-04-16 - ABB leverer komplette løsninger med elektro, instrumentering, styring og telekommunikasjon (EICT) til Valhall Flanke Vest, en ubemannet brønnhodeplattform, som en del av Aker BPs brønnhodeplattform-allianse.Den nye brønnhodeplattformen Valhall Flanke Vest skal fjernstyres fra Valhall feltsenter (bilde/foto: Aker BP).

- Aker BPs brønnhodeplattform-allianse er et stort fremskritt for bransjen og beviser at felles innovasjon kan utgjøre en forskjell for offshore-operasjoner, sier Per Erik Holsten, global leder for ABBs olje- og gassvirksomhet.

- EICT-avtalen for Valhall Flanke Vest gir oss mulighet til å ta våre digitale leveranser til et nytt nivå og vise at smarte, digitale løsninger kan bidra til lavere kostnader og økt produktivitet.

Alliansemodellen for brønnhodeplattformer integrerer uavhengige rammeavtaler for ingeniørtjenester, innkjøp, konstruksjon, oppkobling samt leveranse av elektro, instrumentering, styring og telekommunikasjon. Avtalen har varighet på seks pluss fire år og kan benyttes separat eller som en del av fremtidige allianseprosjekter for brønnhodeplattformer.

Hva gjør alliansen så spesiell?
Brønnhodeplattform-alliansen styres av tolv hovedprinsipper med blant annet felles prosjektledelse bestående av personer fra alle alliansepartnere. Intensjonen er å integrere ulike selskapskulturer i et forent team med samme mål og incentiver, basert på tillit og åpenhet.

En sentral del av konseptet er fordeling av risiko, ansvar og belønning gjennom en mekanisme for mest sannsynlige kostnad som sikrer deling av under- og overforbruk.

- Industrisamarbeid med operatører og leverandører som ABB gir innsikt og innovasjon til bransjen, fortsetter Holsten.

- Allianser bygges ofte rundt teknologi eller produkter. Denne fokuserer på optimalisering av arbeidsprosesser og prosjektutvikling. Det er i tråd med våre egne prioriteringer for et globalt energilandskap i endring. Brønnhodeplattform-alliansen vil være fundamental for å drive bransjen videre.

Bygger på erfaring
ABB har levert digital teknologi til plattformer og havbunnsinstallasjoner i Nordsjøen i flere tiår. Med sin rolle i brønnhodeplattform-alliansen er scenen satt for å dra full nytte av disse erfaringene.

- Mange løsninger fra havbunnsinstallasjoner kan også skape ekstra verdier for normalt ubemannede plattformer som Valhall Flanke Vest, forteller Magnus Dagestad, kundeansvarlig for Aker BP hos ABB.

- Og med alliansen kan vi trekke inn våre driftserfaringer på et tidlig stadium i prosjektet.

Ifølge Dagestad vil ABB ikke bare ta med seg offshore-erfaring, men også akkumulert industrikunnskap globalt, inn i prosjektet. I sin rolle som leverandør av elektro, instrumentering, styring og telekommunikasjon vil ABB benytte ABB AbilityTM, selskapets portefølje med digitale løsninger som hjelper kundene å "lukke sløyfen" (et uttrykk fra reguleringsteknikken som handler om tilbakemelding til prosessen) og konvertere innsikt til aksjoner.

- Det blir et viktig verktøy for å maksimere verdien av vårt bidrag til Aker BP, sier han.

Det store bildet
Det overordnede målet med digitaliseringen av Valhall Flanke Vest er bedre økonomi, sikkerhet og effektivitet.

- ABBs løsninger for plattformen vil forbedre både produksjonen og oppetiden. Ved hjelp av sensorer vil installert utstyr kontinuerlige formidle statusinformasjon. Det muliggjør sanntidsovervåking og tilstandsbasert vedlikehold, forteller Borghild Lunde, leder for olje og gassvirksomheten hos ABB i Norge.

- Det bidrar til reduserte vedlikeholdskostnader, reduksjon av nedetid og minimaliserer sikkerhetsrisikoen.

Hun legger til at data er tilgjengelig både for mannskapet offshore og på land.

- Når vi kan dele data på tvers av prosjektet og driften, kan vi oppnå mer kostnadseffektiv operasjon. Dataene har alltid vært der, men nå kan informasjonen benyttes på mer effektive måter.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er en global teknologileder innen elektrifiseringsprodukter, roboter og drivsystemer, industriell automatisering og kraftnett, med kunder innen energiforsyning, vann og avløp, industri samt transport og infrastruktur. Ved å bygge videre på over 130 års innovasjonshistorie former ABB i dag fremtiden for industriell digitalisering med to klare verditilbud: overføring av strøm fra kraftverk til strømuttak og automatisering av industrien fra naturressurser til ferdige produkter. Som hovedpartner for motorsportserien FIA Formel E flytter ABB grensene for elektrisk transport og bidrar til en bærekraftig fremtid. ABB er til stede i mer enn 100 land og har ca. 135 000 ansatte. www.abb.noValhall Flanke Vest blir en ubemannet brønnhodeplattform (foto: Aker BP).

  •   Avbryt
  • Del
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • E-post
  •   Avbryt

  Kontakt oss

  For mer informasjon:
  seitp202 86168126036e218ac1258271002c31a0