ABB øker sikkerheten på stamvei mellom Bergen og Oslo

2018-06-19 - ABB leverer ABB AbilityTM-basert styring, regulering, overvåking (SRO) og elektroutstyr til Gudvanga- og Flenja-tunellene på E16 i Sogn og Fjordane.ABB øker sikkerheten på E16 i Sogn og Fjordane med ny styring, regulering og overvåking (Ill. Silje Drevdal, Statens vegvesen)

Oppgraderingen inngår i Statens vegvesens utbedring av 200 tuneller i riksveinettet i perioden 2015 til 2022. Utbedringsprogrammet inkluderer utskifting av gammelt utstyr, samtidig som ny sikkerhet bygges inn for å tilfredsstille EUs tunelldirektiv. ABB skal levere styring, regulering, overvåking (SRO), videoovervåking, telefonanlegg, elektriske tavler og avbruddsfri strømforsyning (UPS) til Gudvanga- og Flenja-tunnelene på E16.

- Vi er stolte over å øke sikkerheten på en av stamveiene mellom hovedstaden og Bergen, sier Steffen Waal, administrerende direktør for ABB i Norge. - Vi tar med oss omfattende erfaringer fra leveranser av sikkerhetskritiske systemer til blant annet industrien og kraftbransjen som kan gi et bidrag til tryggere samferdsel på veiene i Norge.

Gudvanga er med sine 11,5 kilometer landets nest lengste, Flenja er drøyt 5 kilometer lang. Majoriteten av arbeidene skal utføres i den lengste tunnelen, som har størst behov for oppgradering for å tilfredsstille Tunnelsikkerhetsforskriften fra 2007.

Prosjektet omfatter blant annet 14 ABB Ability SRO-tavler, 140 automatikkskap med distribuert I/O («Input/Output»-moduler for signaltilkobling), 8 elektriske hovedtavler, 8 nødstrømstavler, over 112 nødstasjonsskap, 169 skilt, 145 videokameraer og ca. 190 km kabel.

Automatisk hendelsesdeteksjon
ABB Ability er ABBs forente digitale løsninger og tjenester på tvers av ulike bransjer, som strekker seg fra enkeltkomponenter helt til dataskyen, med komponenter, systemer, tjenester og en it-plattform som gjør at kundene kan øke produktiviteten og redusere kostnader. Det er hittil lansert over 210 løsninger for ABB Ability.

Et viktig tiltak for økt trafikksikkerhet i tunellene er innføring av automatisk hendelsesdeteksjon (AID, automatic incident detection) ved hjelp av radarteknologi. I leveransen inngår tilsammen 70 radarer for AID i de to tunnelene. ABB leverer også høyttaleranlegg med til sammen 275 høyttalere som gjør det mulig å gi de veifarende beskjed om hvordan de skal forholde seg ved en hendelse.

ABB leverer utstyr, ingeniørtjenester, igangkjøring og andre tjenester for leveransen til et arbeidsfelleskap bestående av Flage Maskin AS og Kvinnherad Elektro AS. Arbeidsfellesskapets totalkontrakt på tunelloppgraderingene er på 295 millioner kroner. Arbeidet starter omgående og oppgraderingen skal være ferdigstilt i løpet av 2019.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er en global teknologileder innen elektrifiseringsprodukter, roboter og drivsystemer, industriell automatisering og kraftnett, med kunder innen energiforsyning, vann og avløp, industri samt transport og infrastruktur. Ved å bygge videre på over 130 års innovasjonshistorie former ABB i dag fremtiden for industriell digitalisering med to klare verditilbud: overføring av strøm fra kraftverk til strømuttak og automatisering av industrien fra naturressurser til ferdige produkter. Som hovedpartner for motorsportserien FIA Formel E flytter ABB grensene for elektrisk transport og bidrar til en bærekraftig fremtid. ABB er til stede i mer enn 100 land og har ca. 135 000 ansatte. www.abb.no

  •   Avbryt
  • Del
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • E-post
  •   Avbryt

  Kontakt oss

  For mer informasjon:
  seitp202 7b7404de987a74e9c12582b000323ef0