ABB utruster avansert, energieffektivt servicefartøy til verdens største offshore vindpark

2018-05-30 - ABB i Norge skal for andre gang levere hybridteknologi med integrert batterilagring og omfattende løsninger for effektiv og sikker drift av et slikt fartøy til det franske rederiet Louis Dreyfus Armateurs (LDA).Servicefartøyet utrustes med hybrid kraftsystem som kan redusere drivstofforbruket med inntil 20 prosent (ill. Ørsted).

LDA utvider flåten med et 83 meters servicefartøy med en rekke ABB-løsninger, blant annet prisvinnende Onboard DC GridTM, et likestrøms kraftsystem utviklet i Norge. Skipet vil operere på Hornsea Project Two utenfor kysten av Storbritannia. Når vindparken står ferdig i 2022, vil den bli verdens største, med kapasitet til å forsyne over 1,3 millioner britiske boliger med strøm.

- Kontrakten med LDA viser igjen vår satsing på en mer bærekraftig framtid og at vi ligger i forkant på maritime løsninger som støtter overgangen til lavutslippssamfunnet, sier Sindre Sætre, leder for marinevirksomheten ved ABB i Norge.

ABBs Onboard DC GridTM muliggjør enkel, fleksibel og funksjonell integrasjon av energikilder, som batterier og brenselsceller, og sørger for effektive operasjoner ved variable generatorhastigheter.

ABB leverer også elektriske motorer for sidepropeller, generatorer, transformatorer, batterier, ABB Ability™ marinebeslutningsstøttesystemet OCTOPUS og fjerndiagnostikksystem. I tillegg består leveransen av kraftstyringssystem (såkalt Power and Energy Management System, PEMS), som muliggjør batteribackup for generatorene. Det fjerner behovet for å kjøre reservekapasitet, noe som reduserer både vedlikeholdsbehov og drivstofforbruk.

- LDA posisjonerer seg i forkant av servicesektoren for vindkraft med fartøysytelser og –effektivitet, forteller Hervé Lapierre, leder for nybygg hos LDA.

– Kravene til tjenester innen vindkraft er fortsatt under utvikling. Det betyr at servicefartøy som bygges for dette markedet, må være både kostnadseffektive, innovative og fleksible.

20 prosent drivstoffreduksjon
ABBs Onboard DC GridTM muliggjør dynamisk optimalisering av energiforbruket i forhold til lastsituasjonen. I praksis betyr det inntil 20 prosent reduksjon i drivstofforbruket. Kraft fra de to batteripakkene om bord benyttes for å maksimere energieffektiviteten. Den lagrede energien kan komme fra ulike kilder, også fornybare. Likestrømssystemet er også en unik plattform for digitale løsninger, og data fra sensorer kan overføres mellom de ulike undersystemene umiddelbart, slik at mannskap på broen eller på landbaserte samhandlingssentre kan overvåke og optimalisere driften av fartøyet.

Fartøyet, designet av norske Salt Ship Design, skal bygges ved CEMRE skipsverft i Tyrkia. Som forgjengeren, bestilt i 2017, vil LDAs andre servicefartøy for offshore vindkraft arbeide for Ørsted A/S, Danmarks største energiselskap.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er en global teknologileder innen elektrifiseringsprodukter, roboter og drivsystemer, industriell automatisering og kraftnett, med kunder innen energiforsyning, vann og avløp, industri samt transport og infrastruktur. Ved å bygge videre på over 130 års innovasjonshistorie former ABB i dag fremtiden for industriell digitalisering med to klare verditilbud: overføring av strøm fra kraftverk til strømuttak og automatisering av industrien fra naturressurser til ferdige produkter. Som hovedpartner for motorsportserien FIA Formel E flytter ABB grensene for elektrisk transport og bidrar til en bærekraftig fremtid. ABB er til stede i mer enn 100 land og har ca. 135 000 ansatte. www.abb.no
Skipet skal operere på verdens største offshore vindkraftpark, Hornsea, utenfor kysten av Storbritannia (ill. Ørsted).

  •   Avbryt
  • Del
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • E-post
  •   Avbryt

  Kontakt oss

  For mer informasjon:
  seitp202 469048ad712c1986c125829d00430146