ABB omstiller ved fabrikken på Bryne

2005-11-24 - ABB planlegger omstillinger ved fabrikken på Bryne for å møte endrede pris- og kostnadsnivåer i det internasjonale markedet. Blir planen godkjent i ABBs styre i desember vil 52 av 227 faste stillinger ved fabrikken bli faset ut i løpet av 2006.

De ansatte ved fabrikken ble orientert om planene i et allmøte torsdag. De foreslåtte omstillingene skal være gjennomførte innen utgangen av tredje kvartal 2006.

- Vi har snudd mange steiner i løpet av det siste året, sammen med mange av de ansatte, for å finne løsninger på utfordringene og bedre vår konkurransekraft. Det er en tung konklusjon vi har kommet til, men vi mener tiltakene er nødvendige for å opprettholde konkurranseevnen og videre drift ved fabrikken på Bryne, sier fabrikksjef, direktør Tormod Gunleiksrud i ABB.

Totalt vil 52 fast ansatte samt 15-20 innleide bli berørte av endringene. Dette omfatter både stillinger i produksjonen og administrative funksjoner. ABB tar umiddelbart initiativ til samtaler og søker å finne individuelle løsninger for alle som må gå som en følge av omstillingsplanene.

ABB har siden årsskiftet gått grundig gjennom organisasjonen ved robotfabrikken på Bryne, som produserer lakkeringsroboter til verdens bil-, mobil- og dataindustri. Det internasjonale markedet har vært i endring de siste årene, med hardere konkurranse og fallende priser.

Flere prosjektgrupper har i løpet av året sett på ulike forbedringspotensialer ved fabrikken på Bryne. Som et resultat av dette vil utformingen av produksjonslinjene samt måten man arbeider på gjennom hele bedriften bli endret. Samtidig vil deler av sammenstillingen bli utført ved ABBs fabrikk i Kina. De ferdig sammensatte komponentene blir transportert fra Kina til fabrikken på Bryne for å inngå i den ferdige roboten.

ABB på Bryne har de siste årene opplevd en sterk økning i ordreinngang. 2005 blir nok et rekord-år. Aldri før har robotfabrikken mottatt så mange bestillinger på lakkeringsroboter på ett år, i hovedsak til verdens bilindustri.

- Ordreinngangen er god og produktene våre er etterspurte i markedet. Likevel er vi nødt til å bedre konkurranseevnen vår og de planlagte omstillingene er en forutsetning for videre drift på Bryne. Det er avgjørende for oss å kunne utnytte de muligheter som ligger i ABBs globale nettverk på innkjøpssiden, samtidig som vi konsentrerer oss om det vi skal være best på, som er fullt integrerte roboter for lakkeringsløsninger, sier Gunleiksrud.

  •   Avbryt
  • Del
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • E-post
  •   Avbryt

  Kontakt oss

  Page information:
  seitp222 3c85850b11bdef4fc12570c3002a6bbc