Veksten i ABB i Norge fortsatte i 2007

2008-02-14 - Ordreinngangen for ABB i Norge økte med nesten 14 prosent, mens driftsinntektene økte med over 12 prosent i 2007. ABB-gruppen leverer rekordhøye resultater.

Det er nok en gang sterke tall ABB kan presentere for virksomheten i Norge. Det harmonerer med resultatene til den globale ABB-gruppen.

- Vi innfridde forventningene, men har fortsatt et forbedringspotensial på enkelte områder, konstaterer administrerende direktør Rune Finne i sin oppsummering av året 2007 for ABB i Norge.

Selskapets driftsinntekter i Norge var på nesten 6,9 milliarder kroner i 2007, en økning på 12,1 prosent fra året før. Ordreinngangen økte med mer enn 1,1 milliarder kroner til 9,4 milliarder kroner, noe som innebærer en økning på 13,9 prosent.

- Vi er fornøyde med tallene for 2007, og det er hyggelig å registrere at driftsinntektene og ordreinngangen øker for samtlige fem divisjoner. Veksten er lavere enn i fjor, men det er som forventet. Vi opererer i et globalt marked, og det er naturlig at svingningene internasjonalt også virker inn på virksomheten her hjemme, sier Rune Finne.

For ABB i Norge er det fortsatt virksomhetene rettet mot maritim industri og olje- og gassbransjen som gir de største bidragene til resultatet. På kraftsiden har ikke utviklingen vært like positiv, men selskapet tror at behovet for investeringer i infrastruktur, både her hjemme og ute, fortsatt vil være betydelig i årene som kommer.

- Vi er godt posisjonert for videre vekst med vår portefølje av produkter og systemer innen kraft- og automasjonsteknologi. Derfor forventer vi en moderat framgang også i 2008. Det vil fortsatt være etterspørsel etter løsninger som bidrar til enda sikrere strømforsyning, systemer som øker produktiviteten til industrien og ikke minst produkter som bidrar til energieffektivisering og et bedre miljø, sier Rune Finne.

Den globale ABB-gruppen la nettopp frem sine 2007-tall som viser et rekordhøyt driftsresultat på 4 milliarder USD, en økning på 57 prosent. Driftsmarginen endte på 13,8 prosent, en økning fra året før på 2,8 prosentpoeng. Driftsinntektene nådde 29,2 milliarder USD, en økning på 25 prosent, mens ordreinngangen økte med 27 prosent og endte på 34,3 milliarder USD. Årsresultatet økte til 3,8 milliarder USD fra 1,4 milliarder USD året før. Det inkluderer inntekten på 530 millioner USD fra salg av ABB Lummus Global, og et positivt bidrag på 475 millioner USD som følge av avregning av utsatt skattefordel.

Den 13. februar 2008 annonserte ABB-gruppen at Fred Kindle går av som konsernsjef og erstattes midlertidig av økonomidirektør Michel Demaré.

- 2007 var et veldig godt år for ABB. Etterspørselen etter våre produkter, som øker energieffektiviteten, leverer strøm på en mer pålitelig måte og forbedrer industriell produktivitet, har fortsatt å holde seg høy over hele verden. I tillegg tjener vi på at vi har forbedret måten vi driver vår virksomhet på, sier ABBs fungerende konsernsjef Michel Demaré i en kommentar.

ABB er et ledende selskap innen kraft- og automasjonsteknologi, som gjør det mulig for kundene å øke produktiviteten samtidig som man reduserer miljøpåvirkningen. ABB i Norge har 2000 ansatte og en årlig omsetning på syv milliarder kroner. Selskapet er en del av den internasjonale ABB-gruppen med mer enn 110000 ansatte i cirka 100 land.

  •   Avbryt
  • Del
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • E-post
  •   Avbryt

  Kontakt oss

  Page information:
  seitp222 38804265b62fd1e5c12573ef0020c092