ABB overrasket over Jernbanetilsynet

2008-11-26 - ABB er overrasket over at Jernbanetilsynet ikke gir tillatelse til bruk av signalanlegget ved Ganddal godsterminal, men tar vedtaket til etterretning.

Jernbanetilsynet har i brev datert 24. november 2008 avslått Jernbaneverkets søknad om tillatelse til å ta i bruk Merkur signalanlegg ved Orstad stasjon, Ganddal godsterminal i Sandnes, som er levert av ABB.

- ABB er overrasket over vedtaket til Jernbanetilsynet, men vi tar alle spørsmål som vedrører sikkerheten til de reisende på alvor. Derfor vil vi nå bruke den første tiden til å gå nøye gjennom begrunnelsen for avslaget, sier direktør Arne Sveen i ABB.

I all hovedsak begrunnes avslaget fra Jernbanetilsynet med at anlegget mangler tilstrekkelig dokumentasjon på at det lever opp til de strenge krav som stilles til denne typen anlegg. Avslaget gjelder forhold som faller under både ABBs og Jernbaneverkets ansvarsområder.

- Vi tar til etterretning at Jernbanetilsynet mener at vår dokumentasjon ikke er god nok. Vi vil sammen med Jernbaneverket så raskt som mulig se nærmere på hvilke tiltak vi må gjøre for å bringe dokumentasjonen opp på det nivået Jernbanetilsynet krever. Merkur signalanlegg er utviklet i samarbeid med Jernbaneverket, og vi er overbevist om at det oppfyller de strengeste kvalitetskrav, og at det vil bidra til sikker og effektiv togfremføring, sier Sveen.

Merkur er utviklet med bakgrunn i ønsket om en kostnadseffektiv og fleksibel løsning for moderniseringen av jernbanen, samtidig som det ivaretar de høyeste krav til sikkerhet. ABB har siden 1995 levert en rekke signalanlegg til Jernbaneverket som fungerer problemfritt. Merkur er en videreføring av disse, utviklet med enda høyere krav til sikkerhet og tilgjengelighet.

- Vi beklager den situasjonen som har oppstått og de forsinkelser dette medfører for Ganddal godsterminal og andre prosjekter, men vi er i god dialog med Jernbaneverket og er sikker på at vi vil komme fram til en løsning som alle er tjent med, sier Sveen.

Kontrakten med Jernbaneverket for Ganddal godsterminal ble vunnet i konkurranse med tre andre tilbydere. Arbeidet på signalanlegget ved terminalen er kvalitetssikret gjennom det uavhengige konsulentbyrået Atkins, oppnevnt av Jernbaneverket, og SINTEF, som i sin rapport konkluderer med at Merkur signalanlegg oppfyller gjeldende krav.

ABB er et ledende selskap innen kraft- og automasjonsteknologi, som gjør det mulig for kundene å øke produktiviteten samtidig som man reduserer miljøpåvirkningen. ABB i Norge har over 2000 ansatte og en årlig omsetning på syv milliarder kroner. Selskapet er en del av den internasjonale ABB-gruppen med rundt 115 000 ansatte i ca. 100 land.

  •   Avbryt
  • Del
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • E-post
  •   Avbryt

  Kontakt oss

  Page information:
  seitp222 07d949355fef1d1bc125750d0062608c