Arkiv

ABB bidrar til effektiv og fleksibel pakking på Cermaqs nye lakseslakteri i Steigen

2017-08-23 - ABB leverer automatisering og elektro til pakkeriet i sjømatprodusentens nye slakteri på Storskjæret i Nordland, som skal i drift i andre kvartal 2018.

ABB leverer hybrid kraftsystem med energilagring til servicefartøy for offshore vindparker

2017-08-22 - ABB vil optimalisere både sikkerheten og miljøavtrykket for et nytt servicefartøy for offshore vindparker ved å installere Onboard DC Grid. Systemet muliggjør funksjonell og kosteffektiv integrering av batterier om bord. Som en integrert del av kraftsystemet vil styringssystemet (PEMS) sikre sikker og effektiv drift av servicefartøyet. Hybridsystemet gjør at færre generatorer kjøres samtidig, uten risiko for sikkerheten, samtidig som det medfører lavere vedlikeholdskostnader og bedre drivstofføkonomi.

ABB, Bellona og Lerøy vil øke havbruksnæringens bærekraft

2017-08-17 - Trioen lager studie for lakse- og ørretproduksjon i sjø uten utslipp av klimagasser, NOx og SOx.

ABB oppgraderer HVDC-link for Statkraft-selskap mellom Sverige og Tyskland

2017-08-14 - Moderniseringen av kraftforbindelsen inkluderer ABB Ability™ MACH™ kontrollsystem.

Smarte nett blir enda smartere

2017-08-02 - Digitalisering gjør distribusjonsnett autonome i et pilotprosjekt i Sande i Vestfold, et samarbeid mellom Skagerak Nett og ABB.

ABB bidrar til å løfte teknologitalenter

2017-08-01 - ABB blir hovedpartner i StartupLab, en inkubator i Forskningsparken i Oslo innrettet mot tidligfase it- og teknologiselskaper.

ABB sluttfører oppkjøpet av B&R

2017-07-07 - ABB annonserte i dag at de har fullført oppkjøpet av B&R (Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik GmbH), den største uavhengige leverandøren av produkt- og programvarebaserte løsninger med åpen arkitektur for maskinstyring og fabrikkautomatisering over hele verden. Transaksjonen, som ble annonsert 4. april 2017, finansieres kontant og forventes legges på det operative resultatet per aksje første år.

ABB overtar KEYMILEs kommunikasjonsvirksomhet og styrker digitale kraftnettløsninger og programvarefokus

2017-07-04 - Overtagelsen utvider ABB AbilitysTM portefølje for virksomhetskritiske kraftnettsapplikasjoner.

ABB overleverte vindkraftforbindelsen DolWin2

2017-06-15 - ABB har igangsatt og overlevert DolWin2 offshore vindkraftforbindelse til den nederlandske/tyske kraftoperatøren TenneT.

Miljøpris til elektriske ferger med ABB-utstyr

2017-06-14 - Den anerkjente miljøprisen Baltic Sea Clean Maritime Award 2017 er tildelt HH Ferries Group for Øresundsfergene Tycho Brahe og Aurora.

Archive selection